top of page

Vivid Architects

Naše první setkání slouží k vzájemnému poznání, rádi vyslechneme vaše vize ohledně řešeného domu či interieru a přivítáme co nejvíce informací

o současném stavu nemovitosti (výkresy, fotografie).

Dohodneme se na rozsahu práce, postupu, termínech plnění jednotlivých etap a způsobu prezentace. Po první schůzce od nás dostanete e-mailem cenovou nabídku a závaznou objednávku, která slouží právně jako smlouva.

Práce na projektu začneme po připsání 70% zálohy na náš účet a doručené objednávce (postačí podepsaný a oscanovaný dokument zaslat e-mailem).

Studie domu


 

Obsah studie:

1. Zaměření na pozemku a víceré konzultace

2. Rešerše k tématu domu a materiálům

3. Architektonický koncept budovy

4. Tvorba architektonických skic

5. Osazení domu na pozemek

6. Situace širších vztahů domu vzhledem k jeho okolí

7. Půdorysy řešící základní dispozici, rozměry a funkci uspořádání domu

8. Tabulky s výpisem účelu jednotlivých místností a jejich ploch

9. Tabulky oken a dveří

10. Pohledy na dům a řez domem

11. Základní řešení interieru – rozmístění nábytku v půdorysech

12. 3D Vizualizace domu – pohledy na dům z venku

13. Zákres domu do fotografie

 

Výstupy v elektronické formě a ukládání podkladů do on-line systemu Trello.

Studie interieru

 

Obsah studie:

1. Zaměření prostoru a zákres do digitální podoby, popř. digitalizaci výkresů v papírové formě.

Vlastní zaměření je však nutností, abychom se vyhnuli případnému nedopatření v nepřesnostech převzatých výkresů.

2. Návrh interieru -výběr vybavení a materiálů, návrh atypických prvků,nábytku,svítidel,podlah,obkladů. 

3. Detailní půdorysy a pohledy na stěny

4. 3D vizualizace jednotlivých místností – několik úhlů pohledu v každé místnosti a vetšinou několik        materiálových provedení

 

Výstupy v elektronické formě a ukládání podkladů do on-line systemu Trello.

 

Interierová studie neobsahuje výrobní výkresy nábytku, konstrukční detaily či prováděcí projekt.

Dalším krokem je „projekt interieru k realizaci“

 

 

Projekt interieru k realizaci

 

Obsah projektu:

1. Technické výkresy stavebních úprav – bourací práce, nová výstavba

2. Konstrukční výkresy nábytku a atypických prvků interieru – kuchyň, knihovna, vestavné skříně atp. (slouží jako podklad pro výrobu)

3. Specifikace typových zařizovacích předmětů - nábytek, svítidla, doplňky...

4. Výkresy instalací - rozvody elektra, odpadů a vody – pro osvětlení, kuchyň, koupelny...

5. Spárořezy obkladů a dlažby – výrobní výkresy pro obkladače

6. Project Management – tabulka s výměrami a seznam zařizovacích předmětů.

 

Slouží jako přehledný podklad pro objednávky u všech dodavatelů.

 

Autorský dozor při realizaci a koordinace dodavatelů

Klientům, kteří nemají čas zabývat se realizací, zrealizujeme interiér kompletně na klíč.

V případě nutnosti větších zásahů do stávajících konstrukcí, nebo získání povolení pro úřady

Vám umíme zajistit vyřízení příslušných dokumentů např.: razítko autorizovaného architekta,

statický posudek, revizní zpráva, atd.

Na každý projekt vytvoříme konkrétní cenovou nabídku.

Cenovou nabídku pro Váš projekt obdržíte emailem po první schůzce a zaměření vašeho projektu.

Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že Vám naše práce přinese do života radost a potěšení z prostoru,

ve kterém žijete.

MgA. Jana Ticháčková

akademický architekt

tel. +420 777 752 569


bottom of page